NEVADA

BTK Bölgesel Yetkilendirme No. OKTH-475  –  18.12.2027  Geçerlilik BTK Yerel Yetkilendirme No.  OKTH-475  –  06.03.2030  Geçerlilik VHF VHF UHF UHF DATA DATA Analog / DMR / TETRA / Trunk Analog / DMR / TETRA / Trunk Lokal / Geniş Alan Lokal / Geniş Alan Yeni Abonelik Açık

  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
  • English
  • Türkçe
  • Telsiz Sistemi Kapsama Alanları
  • Hızlı İletişim Platformu
  • OKTH Tarifeler - Fiyatlar
  • DMR Telsiz Sistemleri