NEVADA
Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu

2022 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2022 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım bedelleri cetveli. 2022 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi

Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu

2021 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2021 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım bedelleri cetveli. 2021 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi

Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu

2020 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2020 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım bedelleri cetveli. 2020 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi

Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu

2019 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2019 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım bedelleri cetveli. 2019 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi

11.09.2018 tarih ve 78 sayılı Kullanım hakkı ücretlerine ilişkin asgari değerlerin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı. Cumhurbaşkanı Kararı No. 78

Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu

2018 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2018 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım bedelleri cetveli. 2018 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi

Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu

2017 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2017 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım bedelleri cetveli. 2017 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi

2016 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2016 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım bedelleri cetveli. 2016 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi

Telsiz ücretinden muaf kuruluşlara bir defaya mahsus olmak üzere 31 Aralık 2015 tarihine kadar telsiz kurma ve kullanma izni verilecek veya mevcut ruhsatları 31 Aralık 2014’de sona eren kamu kuruluşları aynı ruhsatları ile bu tarihe kadar telsiz sistemlerini müracaat etmeleri durumunda kullanabilecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 28.05.2015 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamu Mali Yönetimi ve  [ DEVAMI ]

2015 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2015 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım bedelleri cetveli. 2015 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi

  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
  • English
  • Türkçe
  • Telsiz Sistemi Kapsama Alanları
  • Hızlı İletişim Platformu
  • OKTH Tarifeler - Fiyatlar
  • DMR Telsiz Sistemleri