NEVADA
Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu

2019 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2019 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım bedelleri cetveli. 2019 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi

11.09.2018 tarih ve 78 sayılı Kullanım hakkı ücretlerine ilişkin asgari değerlerin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı. Cumhurbaşkanı Kararı No. 78

Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu

2018 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2018 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım bedelleri cetveli. 2018 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi

Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu

2017 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2017 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım bedelleri cetveli. 2017 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi

2016 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2016 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım bedelleri cetveli. 2016 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi

Telsiz ücretinden muaf kuruluşlara bir defaya mahsus olmak üzere 31 Aralık 2015 tarihine kadar telsiz kurma ve kullanma izni verilecek veya mevcut ruhsatları 31 Aralık 2014’de sona eren kamu kuruluşları aynı ruhsatları ile bu tarihe kadar telsiz sistemlerini müracaat etmeleri durumunda kullanabilecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 28.05.2015 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamu Mali Yönetimi ve  [ DEVAMI ]

2015 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2015 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım bedelleri cetveli. 2015 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi

2015 Yılı Frekans Kullanım Hakkı Ücretleri bir önceki yıl olan 2014’e göre % 10.1 arttı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na işletmeciler tarafından her yıl ocak ayında ödenen kullanım hakkı ücreti birim değeri (SD1) 2015 yılı için 149,72 TL. + % 18 KDV. olarak belirlendi. İşletmecilerin frekans kullanım bedeli hesaplamalarında bu sabit değer üzerinden EGF, FKF ve FKS1 parametrelerini kullanarak toplam ödeme miktarlarını hesaplayarak BTK’ya ödeme yapacaklar.  

2014 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2014 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım bedelleri cetveli. 2014 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi

BTK tarafından kamuoyu görüşüne açılan Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hayata geçtiğinde DGPS kullanıcıları aşağıdaki metinde belirtilen frekansları serbest olarak kullanabilecek.   DİFERANSİYEL KÜRESEL KONUM BELİRLEME (DGPS)  SİSTEMLERİ Telsiz cihaz ve sisteminin tanımı            MADDE 1 – (1) Koordinatları bilinen bir noktada yerleşik sabit telsiz cihazı ile anlık konumu istenen noktalardaki mobil telsiz cihazlarından oluşan veri aktarma sistemidir. Bu sistemde konumu belirli referans  [ DEVAMI ]

  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
  • English
  • Türkçe
  • Telsiz Sistemi Kapsama Alanları
  • Hızlı İletişim Platformu
  • OKTH Tarifeler - Fiyatlar
  • DMR Telsiz Sistemleri