NEVADA

BTK Bölgesel Yetkilendirme No. OKTH-364  –  01.03.2026  Geçerlilik BTK Yerel Yetkilendirme No. OKTH-125  –  07.03.2025  Geçerlilik VHF VHF UHF UHF DATA DATA Analog / DMR / TETRA / Trunk Analog / DMR / TETRA / Trunk Lokal / Geniş Alan Lokal / Geniş Alan Yeni Abonelik Açık

  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
  • English
  • Türkçe
  • Telsiz Sistemi Kapsama Alanları
  • Hızlı İletişim Platformu
  • OKTH Tarifeler - Fiyatlar
  • DMR Telsiz Sistemleri