BTK tarafından kamuoyu görüşüne açılan Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hayata geçtiğinde DGPS kullanıcıları aşağıdaki metinde belirtilen frekansları serbest olarak kullanabilecek.

 

DİFERANSİYEL KÜRESEL KONUM BELİRLEME (DGPS)  SİSTEMLERİ

Telsiz cihaz ve sisteminin tanımı

           MADDE 1 – (1) Koordinatları bilinen bir noktada yerleşik sabit telsiz cihazı ile anlık konumu istenen noktalardaki mobil telsiz cihazlarından oluşan veri aktarma sistemidir. Bu sistemde konumu belirli referans noktası üzerinde ölçüm yapılmakta ve temel olarak ölçülerin olması gereken değerleri referans noktası ölçüleri ile karşılaştırılmaktadır. Sabit telsizde toplanan ölçüler ve referans noktasının hassas ölçü veya koordinatları daha sonra ölçü veya koordinat düzeltmesi hesabında kullanılmaktadır.

Tanımlar

           MADDE 2 – (1) Bu Ekte geçen;

a)  GPS (Global Positioning System): Küresel Konum Belirleme Sistemlerini,

b) DGPS (Differential Global Positioning System): Diferansiyel Küresel Konum Belirleme Sistemlerini,

ifade eder.

Kullanım kısıtlamaları

           MADDE 3 – (1) Diferansiyel küresel konum belirleme sistemlerinin jeodezik çalışmalarda, navigasyon uygulamalarında,  kadastral ölçümlerde, kinematik GPS destekli fotogrametrik çalışmalarda, yerel ve global deformasyon ölçmelerinde, araç takip sistemlerinde, hidrografik ölçmelerde kullanılması gerekmektedir.

Telsiz cihaz ve sistemlerinin teknik kriterleri

           MADDE 4 – (1) DGPS uygulamaları için; Tablo-1’de belirtilen kanal frekanslarının ve diğer teknik kriterlerin kullanılması gerekmektedir.

 Tablo–1:  DGPS Teknik Kriterleri

 

Tahsis Edilen Frekans Bandı (MHz)

Frekans (MHz)

Band Genişliği (kHz)

Cihaz Çıkış Gücü (Watt)

443.1375-443.2625 MHz

443.1375

12.5

2

443.2375

12.5

2

443.2625

12.5

2

DGPS Sistemleri Frekans Kullanımı