NEVADA

2014 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2014 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım bedelleri cetveli. 2014 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi

BTK Telsiz Sistemi Formları
BTK Kara Telsiz Kullanım Ücretleri

  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
  • English
  • Türkçe
  • Telsiz Sistemi Kapsama Alanları
  • Hızlı İletişim Platformu
  • OKTH Tarifeler - Fiyatlar
  • DMR Telsiz Sistemleri