• BTK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU FORMLARI

İndir Telsiz Bildirim Formu

İndir Telsiz Ücretlerinin Tahakkuk Ve Tahsiline İlişkin Esaslar Hakkındaki Sözleşme

İndir BTK-1 Kara Telsiz Sistemi Müracaat Formu

İndir BTK-3 Uydu Yer İstasyonu Kurma / Kullanma Müracaat Formu

İndir BTK-2 Radyolink Sistemi Kurma talebi Müracaat Formu

  • BTK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU ÜCRET TARİFELERİ

İndir 2020 Yılı Telsiz Sistemi Ruhsat ve Kullanım Ücret Tarifesi

İndir 2019 Yılı Telsiz Sistemi Ruhsat ve Kullanım Ücret Tarifesi

İndir 2018 Yılı Telsiz Sistemi Ruhsat ve Kullanım Ücret Tarifesi

İndir 2017 Yılı Telsiz Sistemi Ruhsat ve Kullanım Ücret Tarifesi

İndir 2016 Yılı Telsiz Sistemi Ruhsat ve Kullanım Ücret Tarifesi

İndir 2015 Yılı Telsiz Sistemi Ruhsat ve Kullanım Ücret Tarifesi

İndir 2014 Yılı Telsiz Sistemi Ruhsat ve Kullanım Ücret Tarifesi

İndir 2013 Yılı Telsiz Sistemi Ruhsat ve Kullanım Ücret Tarifesi

İndir 2012 Yılı Telsiz Sistemi Ruhsat ve Kullanım Ücret Tarifesi

İndir 2011 Yılı Telsiz Sistemi Ruhsat ve Kullanım Ücret Tarifesi

İndir 2010 Yılı Telsiz Sistemi Ruhsat ve Kullanım Ücret Tarifesi

İndir 2009 Yılı Telsiz Sistemi Ruhsat ve Kullanım Ücret Tarifesi

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Formları