NEVADA

2016 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2016 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım bedelleri cetveli. 2016 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi

BTK Telsiz Sistemi Formları
BTK Kara Telsiz Kullanım Ücretleri

  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
  • English
  • Türkçe
  • Telsiz Sistemi Kapsama Alanları
  • Hızlı İletişim Platformu
  • OKTH Tarifeler - Fiyatlar
  • DMR Telsiz Sistemleri