Information and Communication Authority TurkeyBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 21.12.2012 Tarih ve 2012/DK-08/610 sayılı kararı :

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 3’üncü ve 8’inci maddesi ve ilgili diğer mevzuata istinaden; Kamu kurum ve kuruluşlarının ve bu kuruluşların ortağı bulunduğu sermaye şirketlerinin mülkiyetinde bulunan telsiz altyapı cihazlarının; söz konusu kurum, kuruluş, şirketlerin tamamen kendi ihtiyaçları için kullanılması kaydıyla kendilerine sunulacak hizmet süresi boyunca, hizmeti sunacak Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti (OKTH) işletmecileri tarafından kullanılabileceği hususuna karar verilmiştir.

Telsiz Altyapı Cihazlarının OKTH İşletmecileri Tarafından Kullanılması