Information and Communication Authority TurkeyTelsiz ücretinden muaf kuruluşlara bir defaya mahsus olmak üzere 31 Aralık 2015 tarihine kadar telsiz kurma ve kullanma izni verilecek veya mevcut ruhsatları 31 Aralık 2014’de sona eren kamu kuruluşları aynı ruhsatları ile bu tarihe kadar telsiz sistemlerini müracaat etmeleri durumunda kullanabilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 28.05.2015 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, köy tüzel kişilikleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kızılay, Belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi telsiz ücretinden muaf kullanıcılar tarafından yürütülen faaliyetlerin yerine getirilmesinde zafiyet oluşturulmaması amacıyla talepleri halinde söz konusu kuruluşlara bir defaya mahsus olmak üzere 31 Aralık 2015 tarihine kadar telsiz kurma ve kullanma izni verilecek.

Söz konusu tarihten itibaren telsiz kurma ve kullanma izinlerine ilişkin iş ve işlemler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülecek.

Telsiz Ruhsatlarının Yenilenmesi