NEVADA

Information and Communication Authority Turkey2011 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2011 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım ücretleri cetveli. 2011 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi

  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
  • English
  • Türkçe
  • Telsiz Sistemi Kapsama Alanları
  • Hızlı İletişim Platformu
  • OKTH Tarifeler - Fiyatlar
  • DMR Telsiz Sistemleri