NEVADA

Ar-Ge çalışmasını kendi kaynaklarmızı ile gerçekleştirdiğimiz, analog telsiz sistemlerinin sayısal veri şebekeleri üzerinden haberleşebilmesini sağlayan “Radio over IP” ürününün basın bülteni ve detaylı bilgi için …

  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
  • English
  • Türkçe
  • Telsiz Sistemi Kapsama Alanları
  • Hızlı İletişim Platformu
  • OKTH Tarifeler - Fiyatlar
  • DMR Telsiz Sistemleri