Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu2017 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2017 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım bedelleri cetveli.

2017 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi

2017 Telsiz Kullanım Ücretleri