Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu2018 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2018 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım bedelleri cetveli.

2018 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi

2018 Telsiz Kullanım Ücretleri