NEVADA

Cumhurbaşkanlığı Fors11.09.2018 tarih ve 78 sayılı Kullanım hakkı ücretlerine ilişkin asgari değerlerin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı.

Cumhurbaşkanı Kararı No. 78

  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
  • English
  • Türkçe
  • Telsiz Sistemi Kapsama Alanları
  • Hızlı İletişim Platformu
  • OKTH Tarifeler - Fiyatlar
  • DMR Telsiz Sistemleri